Date: 10 October 2021
Sermon title: Works That Strengthen Faith
Preacher: Rev. Tapani Simojoki
Text: Ephesians 4:22-28
Duration: 24min 48s