Date: 24 October 2021
Sermon title: The Armour of God
Preacher: Rev. Tapani Simojoki
Text: Ephesians 6:10-17
Duration: 29min 36s