Date: 14 November 2021
Sermon title: Cleansing and Life through the Touch of Jesus
Preacher: Rev. Tapani Simojoki
Text: Matthew 9:18–26
Duration: 27min 24s