Date: 12 December 2021
Sermon title: The Antidote to Doubt
Preacher: Rev. Tapani Simojoki
Text: Matthew 11:2-11
Duration: 25min 34s