Date: 1 December 2021
Sermon title: The First Table of the Law
Preacher: Pastor Tapani Simojoki
Text: Deuteronomy 6:4-9; Matthew 22:34-40
Duration: 21min 37s