Date: 20 February 2022
Sermon title: Taking Care to Receive the Word
Preacher: Rev. Tapani Simojoki
Text: Luke 8:4-15
Duration: 20min 21s