Date: 13 November 2022
Sermon title: Who Forgives First and Why?
Preacher: Rev. Tapani Simojoki
Text: Matthew 18:21-35
Duration: 36min 30s