Date: 5 February 2023
Sermon title: Jesus, the Greatest Good
Preacher: Rev. Tapani Simojoki
Text: Matthew 20:1-16
Duration: 23min 28s