Date: 19 November 2023
Sermon title: Death, Impurity and Jesus
Preacher: Rev. Tapani Simojoki
Text: Matthew 9:18-26
Duration: 28min 36s