Date: 25 February 2024
Sermon title: The School of Faith
Preacher: Rev. Tapani Simojoki
Text: Matthew 15:21-88
Duration: 26min 7s