Reformation Festival

Reformation Festival

Date: 25 October 2020 Sermon title: Jesus, Our Mercy Seat Preacher: Rev. Tapani Simojoki Text: Romans 3:19–28 Duration: 24min 31s Service Bulletin (PDF) Right click here to download...
Festival of the Reformation (observed)

Reformation Festival

Date: 29 October 2017 Sermon title: It’s All About Jesus Preacher: Pastor Tapani Simojoki Text: John 8:31–36 Duration: 22min 15s The Order of Service (PDF) Right-click here to download the...
Festival of the Reformation (observed)

Reformation

Date: 30 October 2016 Sermon title: True Freedom Preacher: Pastor Tapani Simojoki Text: John 8:31–36 Duration: 24min 46s Service bulletin (PDF) Right-click here to download the...
Festival of the Reformation (observed)

Reformation

Date: 25 October 2015 Sermon title: Celebrating the Reformation? Preacher: Pastor Tapani Simojoki Text: John 8:31–38 Duration: 23min 42s Service bulletin (PDF) Right-click here to download the...